Zwroty i reklamacje

 

Jak złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć pisemnie na adres Sprzedającego tj. Chickadee ul. Piaskowa 4/47, 05-119 Legionowo. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w chickadee.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Rozpatrywanie reklamacji

Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.

Przesyłki płatne za pobraniem

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji

Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

Jak dokonać zwrotu?

W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu należy przesłać oryginalnie zapakowany produkt, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami na adres siedziby firmy Chickadee ul. Piaskowa 4/47, 05-119 Legionowo. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.

Przekroczenie terminu odstąpienia od umowy

W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. 

 

Chickadee Oryginals
Planner Chickadee Tropical Green
Planner Chickadee Tropical Green
89,99 zł
szt.
Planner Chickadee Black Night
Planner Chickadee Black Night
89,99 zł
szt.
Planner Chickadee Honey Rose
Planner Chickadee Honey Rose
89,99 zł
szt.
Planner Chickadee Pink Bloom
Planner Chickadee Pink Bloom
89,99 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl